Gats

Gatos

Cats

El nostre refugi NO acull gats, ja que NO està acondicionat per a tal fí. El que sí podem fer és difondre gatets que necessiten una família

Nuestro refugio NO acoge gatos, ya que NO está acondicionado para tal fín. Lo que sí podemos hacer es difundir gatitos que necesitan una familia.

Our shelter CANNOT foster cats because it is not conditioned to do it. What we CAN do is to post the cats and kittens that are looking for a family.